Пролетен панаир на книгата
Площад е в ремонт

Конкурс за нов директор на Младежкия театър

Министерството на културата очаква кандидатури за поста, заеман 11 години от Владимир Люцканов

Владимир Люцканов е настоящият директор на Младежкия театър. Снимка: Румен Добрев, Площад Славейков

E-mail

Търси се директор за Младежкия театър „Николай Бинев“. Министерството на културата официално обяви конкурс за поста, заеман от Владимир Люцканов от 2006 г. насам.

Изискванията са обичайните – висше образование, магистърска степен в областите на изкуствата или хуманитарните науки и професионално направление „Театрално изкуство“, „Филологии“ или „Философия“.

Няма условие за управленски опит, иска се „управленска компетентност“.

Новият директор на Младежкия театър трябва да има три години професионален опит в областта на културата, а като предимства се отчитат владеенe на западен език и компютърна грамотност.

Кандидатите трябва да предоставят концепция за развитието на театъра за срок от четири години, в която се включват художествени показатели, подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година, възможности за разширяване на зрителската аудитория, финансово-икономически показатели, планиране на основните показатели – брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет и др.

Срокът за заемането на длъжността е четири години, а документи се подават до 25 август.

Пълният текст на обявата може да се види в сайта на Министерството на културата.

Вижте още: ВЛАДИМИР ЛЮЦКАНОВ: МЛАДЕЖКИЯТ ТЕАТЪР ОТДАВНА Е НА ПЛЮС

ВЛАДИМИР ЛЮЦКАНОВ: НЕ СМЕ ПАРТНЬОРИ С МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, ВОЮВАМЕ


Aqua Reotier