Bookshop Wallpaper
Концертгебау

Спешно укрепване на Карановската могила

Боил Банов на изненадваща проверка на разкопките в Сливенско

В „Източната могила“ бе открито погребение на тракийски владетел, който според древнотракийския обичай е бил погребан със своята колесница, датирана от средата на І век след Христа. Снимки: Министерство на културата

E-mail

Министерството на културата ще вземе в кратки срокове мерки за укрепване и съхранение на археологическите разкопки в „Източна могила“ и Селищна могила край сливенското село Караново. Това съобщиха от ведомството след изненадваща проверка на място лично от Боил Банов и екипа му.

При старта на разкопките на двата обекта през 2008 г. от МК бяха отпуснали общо 18 хиляди лева. Тогава археолозите, начело с д-р Веселин Игнатов, откриха в „Източната могила“ погребение на тракийски владетел, който според древнотракийския обичай е бил погребан със своята колесница, датирана от средата на І век след Христа. Тя може да се види и днес от посетителите на обекта.

В следващите години министерството на два пъти е отпускало средства за разкопките по двете могили – 10 хиляди лева през 2013 г. и още 30 хиляди през 2014-а, за проучване и консервация.

Карановската Селищна могила е едно от най-големите праисторически селища в България и Европа. Обитавана е от средата на VI до II хилядолетие пр. Хр. Висока е 13 м с диаметър при основата 250/150 м. Проучена е площ от 1700 кв. м. Установени са седем основни културни пласта, които се отнасят към неолита, халколита и бронзовата епоха. Могилата е богата съкровищница на археологически находки.

„Източната могила” се намира на 980 м. североизточно от центъра на селото. Тя има статут на единична археологическа недвижима културна ценност.

Боил Банов пред тракийската колесница, открита преди девет години.


Bookshop 728×90