Bookshop Wallpaper
Площад е в ремонт
Манол Глишев

Сто години от последната ни спечелена война

Сключването на Санстефанския мирен договор през 1878-ма прекратява Освободителната за (част от) българите война между Руската и Османската империя. Набързо очертаните широки граници обхващат по-голямата част от териториите на българската Екзархия. Руското командване представя този идеал като успех. Симеон Радев прекрасно е описал моментния възторг на българското...


Къс по къс се сбогуваме със стара София

След месеци бавене и преписка между Столична община и Министерството на културата най-сетне започна ремонтът на спирка „Вишнева“, обещан още в края на юли миналата година. Гората зад красивата стара къщичка обаче все така линее, защото отговорните институции не се грижат за нея. Има ли риск някой...


Болният човек мрази да му изневеряват

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния, Господаря на световете! Една сутрин честитият падишах, владетел на Анкара се събуди, изми героичните си очи с гюлова вода, седна удобно и помисли: „Ако не внимавам, може и аз да си изпатя, затуй – нека огранича малко правата на госпожа султанката!“....


Прошка за тъжните празници

Почина дядо Добри (или Добре Добрев) от Байлово и разбрахме, че какво пък толкова, човекът не бил нещо особено. Настъпиха Сирни Заговезни и се появиха неочаквани мнения против досега нормално приемания обичай с искането на прошка. Дойде и годишнината от обесването на Васил Левски – и се...


Лили Рибката, изпържена в тигана на омразата

Детско филмче… Бога ми, този път новото издание на истерията беше предизвикана не от нещо друго, а от детско филмче! „Лили Рибката“ можОе и да е хубав, може и да е лош филм, но не е цяла Истанбулска конвенция, все пак. Започвам да се оглеждам със съмнение...


страница 1 / 46

Aqua Reotier