Bookshop Wallpaper
Най-доброто в българската култура след 1989 г.

Културата 28 г. след Десети ноември: диктатура на парите

Свободата е голямата ценност в културата 28 години след края на тоталитарния режим. Интелектуалците, които се включиха в анкетата на „Площад Славейков“ „Най-доброто в българската култура след 1989 г.“, все още изпитват еуфория от отсъствието на догми в естетиката, от липсата на пропаганда, манипулация и цензура – поне...


Живеем във физика на тъгата напът за Чамкория

Какво постигнахме след 1989-а, се питаме често, когато наближи датата 10 ноември. Излязохме ли от илюзията Социализъм, или продължаваме да си го носим като скъп спомен; има ли демокрация, или е само имитация; трябва ли ни демокрация, или не сме готови за нея; свободни ли живеем, или...


„Хъшове“ на Морфов е емблема на прехода

Какво постигнахме след 1989-а, се питаме често, когато наближи датата 10 ноември. Излязохме ли от илюзията Социализъм, или продължаваме да си го носим като скъп спомен; има ли демокрация, или е само имитация; трябва ли ни демокрация, или не сме готови за нея; свободни ли живеем, или...


Най-влиятелни в културата са Митовски, Лили и Слави, уви

Какво постигнахме след 1989-а, се питаме често, когато наближи датата 10 ноември. Излязохме ли от илюзията Социализъм, или продължаваме да си го носим като скъп спомен; има ли демокрация, или е само имитация; трябва ли ни демокрация, или не сме готови за нея; свободни ли живеем, или...


Аз, Бойко Богданов, съм най-доброто произведение

Какво постигнахме след 1989-а, се питаме често, когато наближи датата 10 ноември. Излязохме ли от илюзията Социализъм, или продължаваме да си го носим като скъп спомен; има ли демокрация, или е само имитация; трябва ли ни демокрация, или не сме готови за нея; свободни ли живеем, или...


страница 1 / 3

ДС