Лист wallpaper
Площад е в ремонт
Новата най-стара история на България от Петър Богдан

Ужас! Пак ни взеха Паисий!

В Италия била открита нова история на България. То е ясно, че ще е открита, защото се знае, че нашият свещен народ дълго време е бил, а и пак ще бъде едновременно радостта и ужасът на Вселената, пък и Италия си е българска още от Алцеково време...


Петър Богдан или Възраждане преди Възраждането

Католическата общност от Чипровци през ХVІІ в. и връзките й с Италия са известни на историци и любители. Но дали откриването на първата „История на България” от архиепископ Петър Богдан не може да доведе до дебат за началото на българското национално Възраждане? Историографският въпрос Началото на българското...


Петър Богдан, светъл ум в „тъмни години“: Честта е равнопоставена на живота

„Защитата на честта, още повече тази на родината, надминава всичко, тъй като животът и честта са равнопоставени“. Тези думи на Петър Богдан Бакшев, автор на новооткритата най-ранна известна българска история, бяха изведени от нейната откривателка проф. Лилия Илиева като най-важното послание от неговия труд – послание, сравнимо с...


Открит е ръкопис на първата българска история, писан един век преди Паисий

Ръкопис на първата българска история е открит в Италия, неин автор е католическият архиепископ Петър Богдан Бакшев, родом от Чипровци. Новината съобщава проф. Лилия Илиева, открила хрониката, която е по-стара с близо 100 години от Паисиевата „История славянобългарска“. Това е една от най-значимите находки за българската историография. ...


страница 1 / 1

ДС