Bookshop Wallpaper
Посоки
Теми, Автори, Личности

Елена Кръстева

Журналист, автор на „Площад Славейков“

Българското кино като резерват за социално слаби

Дебат за лошите практики при финансирането на българкото кино

Държавна сигурност и интелектуалците

Интелектуалци в Държавна сигурност

Силвия Недкова

Автор на „Площад Славейков“

Георги Господинов

Писателят Георги Господинов

Новата най-стара история на България от Петър Богдан

Новата най-стара история на България от Петър Богдан, открита в италианска университетска библиотека от проф. Лилия Илиева, е писана близо 100 години преди Паисиевата „История Славянобългарска“

Стефан Цанев

Писател

Николай Александров

Журналист, автор на „Площад Славейков“

Димитър Бочев

Писател, автор на „Площад Славейков“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Корабът нощ