Софийска филхармония МЕГАБОРД

Този текст е публикуван преди повече от 3 години

Държавата дава 2,50 лв. за всеки лев, спечелен от театрите

Борят кризата в културата със стъпка назад - министърът на финансите явно е отказал липсващите 10 млн. лв. в сценичните изкуства

Снимка: Румен Добрев - Държавата дава 2,50 лв. за всеки лев, спечелен от театрите

Снимка: Румен Добрев

Кризата в българската култура ще бъде борена с ограничения – Министерството на културата оповести на сайта си новите правила, по които ще финансира сценичните изкуства. Субсидиите занапред ще бъдат на база 1 лв. приходи в културните институти. Постановлението влиза в сила от 1 юли.

Новите правила предвиждат за всеки лев, спечелен в драматичните и драматично-куклените театри, държавата да превежда на института по 2,50 лв.; куклените театри ще получават по 3 лв. за 1 лв. приходи; филхармониите, опери, музикално-балетни центрове и фолклорни ансамбли – по 6 лв.; Софийска опера и балет, музикално-драматични театри, театрално-музикални центрове и експериментални институти по 4 лв.; симфониети по 8 лв.

В момента сценичните изкуства са в колапс от липсата на пари, някои извънстолични трупи са пред бунт. Липсват около 10 млн. лв., за да завършат годината нормално театрите и музикалните институти. Дефицитите се появиха в следствие от корекцията в Реформата, подписана през месец февруари тази година, но въведена със задна дата – 1 януари. Според новата – вече стара – Методика, драматичните театри и оперите у нас се задължаваха да имат възвръщаемост 40% от общия си бюджет.

На 24 февруари влязоха в сила новите единни разходни стандарти за различните културни институти. Те са същите като миналата година – ставката, давана от държавата за всеки продаден билет, в драматичните театри е 13,50 лв., в музикално-драматичните – 40 лв., във филхармонии и симфониети – 50 лв., в оперите – 60 лв. В националните културни институти субсидията е по-висока – в Народния театър – 27 лв. за продаден билет, в Софийската филхармония – 70 лв., в Софийска опера – 72 лв., в ансамбъл „Филип Кутев” – 53 лв., а в Държавния музикален и балетен център (Оперетата) – 61 лв. Но вече бяха вдигнати цените на билетите чрез определена от държавата минимална цена. На немалко места билетите станаха двойно по-високи и институти, които при ниските билети бяха отличници, а сега закъсаха.

Според новото постановление, средствата ще се изчисляват от продажба на билети за съответното тримесечие до размера на утвърдените в началото на годината приходи по бюджета на всеки културен институт. Държавните субсидии, определени от Закона за закрила и развитие на културата за 2015 г., не могат да надвишават средствата, определени по този ред и предоставени през 2014 г. за всеки културен институт.

Специалисти обясниха пред „Площад Славейков“, че постановлението, което все още не е гласувано от Министерски съвет, има за цел да свали липсващите 10 милиона от културата – министърът на финансите Владислав Горанов явно не е дал липсващите пари. Затова са въведени новите правила. От тях става ясно обаче, че сценичните изкуства имат таван на средствата – 56 млн. лв., определени с държавния бюджет. А в началото на годината според Методиката за оперделяне на средствата е заложен 90% от приходите от предходната година – тоест препоръчват на културата да работи много, но ще им дадат пари в рамките но 90%.

Ето и мотивите за приемане на постановлението:

Министерството на културата подготви проект на Постановление на Министерския съвет за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.

Преди четири години стартира процесът на реформиране на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на културата в областта на сценичните изкуства. Осъществени бяха реорганизация и оптимизация на мрежата на културните институти и бяха предприети стъпки за изграждане на нов модел на финансиране в подкрепа и стимулиране на добре работещите театрални и музикални институти.

От 2011 г., а впоследствие и с изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата, се въведе системата на делегирани бюджети, която е ориентирана към постигане на измерими резултати от дейността на културните институти за сценични изкуства, повишаване ефективността при финансирането им с прилагането на ясни и предсказуеми критерии за оценка и определяне на държавната субсидия. Въведоха се единни разходни стандарти за финансиране на дейности на базата на броя продадени билети от съответния културен институт. В резултат се постигна по-голямо многообразие на предлаганите продукти, увеличаване на броя на зрителите, усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията. Значително се увеличиха и приходите, реализирани от продажба на билети.

С оглед създаване на условия за усъвършенстване модела на финансиране при запазване предимствата на делегираните бюджети, регламентирани в Закона за закрила и развитие на културата, се предлага промяна на действащите стандарти и утвърждаване на показател, базиран на реалните приходи от билети, диференциран според спецификата на отделни групи културни институти.

Предвижда се държавната субсидия да се определя по базов компонент за 1 (един) лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални или музикални продукти, диференцирани по групи културни институти. С това се опростява редът и се повишава прозрачността при изчисляване на държавната субсидията и се улеснява възможността институтите да прогнозират приходите и разходите за дейността си.

Собствените приходи, както досега, ще остават на разпореждане на културните институти.
Запазва се принципът на делегираните бюджети, който дава право на директора на културния институт да:

– се разпорежда самостоятелно със средствата на института;

– извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му приходи и разходи, като уведомява за това Министерството на културата;

– определя числеността на персонала и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени в съответните нормативни актове.

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg