Този текст е публикуван преди повече от 1 година

Една кутия за обувки за българската култура

Празната кутия е символ на постомодерната реалност – реалността, в която има само опаковки и обеми, а съдържанието тотално липсва. - Една кутия за обувки за българската култура

Празната кутия е символ на постомодерната реалност – реалността, в която има само опаковки и обеми, а съдържанието тотално липсва.

Пари в кутии за обувки! Какъв футуризъм! Оригинално и иносказателно като знак на времето, в което живеем. Арт инсталация, която лаконично изразява реалността.

Има новини, които наистина са вдъхновяващи. Да откриеш някъде малко повече кутии за обувки, без това да е склад на магазин, е доста впечатляващо и ексцентрично, особено когато тяхното съдържание се измерва в милиони… Действителността все повече се превръща в изкуство, надхвърлящо с размаха на въображението си и най-смелите артистични идеи.

Мой познат художник беше казал, че празната кутия е символ на постомодерната реалност – реалността, в която има само опаковки и обеми, а съдържанието тотално липсва. Но днес ние отиваме още по-далеч – в нашите кутии има пари, красноречив символ на капитала, който замества всички смисли и запълва всички пространства, превръщайки се в същност на каквото и да било, в самата същност на битието.

Представих си тази гигантска инсталация от кутии с пари и ми се зави свят – внушението е неумолимо. Би стояла много добре в музей за съвременно изкуство, наречен МОМА, с ударение на А-то.

Имам няколко празни кутии от обувки вкъщи, понякога рисувам върху тях. Биха могли наистина да се използват за една съвременна инсталация – кутиите ще ги съберем лесно.

Но дали все пак не може да се задели една от пълните кутии за обувки и за българската култура…?

Може и две.