Софийска филхармония МЕГАБОРД

Този текст е публикуван преди повече от 3 години

Финансови санкции за плагиатите на „Българският буквар“

След проверка, от „Отворено общество“ потвърдиха, че съставителите на доклада „Да отгледаш ксенофоб...“ са използвали цитати некоректно

За плагиатството стана ясно в началото на януари. Тогава Антон Стайков оповести, че текстове от „Българският буквар“ са били буквално преписани и дори снимани и използвани в доклада „Да отгледаш ксенофоб - застъпническа кампания за толерантно образование“.  - Финансови санкции за плагиатите на „Българският буквар“

За плагиатството стана ясно в началото на януари. Тогава Антон Стайков оповести, че текстове от „Българският буквар“ са били буквално преписани и дори снимани и използвани в доклада „Да отгледаш ксенофоб - застъпническа кампания за толерантно образование“.

„Българският буквар. 200 години в първи клас“ на Антон Стайков и Свобода Цекова действително е бил жертва на плагиатство. Нарушения от съставителите на доклада „Да отгледаш ксенофоб – застъпническа кампания за толерантно образование“ са открити – и авторите му ще понесат и съответните санкции. Това става ясно от писмо от Програмата, чрез която документът е бил финансиран.

След като са направили оценка на доклада, призовани от Стайков и Цекова, от Институт „Отворено общество“, което е Оператор на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., са установили, че действително има неспазване на добрите практики при цитиране и позоваване – спрямо изданието „Българският буквар. 200 години в първи клас“ на „Просвета“.

Заради нарушението Програмата изисква докладът, с автор Ани Маринова, да бъде преработен в съответствие с добрите академични практики в областта. Освен това се пояснява, че се налагат финансови корекции относно проблемната част от проекта. Констатираното нарушение е вписано и в Регистъра на нередности по Програмата.

„В допълнение, на страницата на Програмата в интернет в раздел „Ресурси за НПО“, Операторът ще публикува връзки към примери за добри практики и стандарти по отношение на цитиране на източници, включително предложения от Вас примерен стандарт за цитиране на източници в аналитични продукти“, добавят от Програмата.

За плагиатството стана ясно в началото на януари. Тогава Антон Стайков оповести, че текстове от „Българският буквар“ са били буквално преписани и дори снимани и използвани в доклада „Да отгледаш ксенофоб – застъпническа кампания за толерантно образование“. Свобода Цекова пък разказа, че авторката на част от доклада – Ани Миланова, е преснимала илюстрации от книгата им, а не от оригиналните буквари. Като източник на снимките обаче са посочени оригиналните буквари, а не изданието на „Просвета“, от което всъщност са снимани.

От Политологичния център, който стои зад доклада, няколко дни по-късно излязоха с опровержение на обвиненията, като заявиха, че Ани Миланова е цитирала коректно използваните пасажи и текстове. Не такава обаче е оценката от „Отворено общество“…

Представяме ви пълния текст на писмото до Антон Стайков и Свобода Цекова от Фондация „Отворено общество“:

Уважаеми г-н Стайков,

Уважаема г-жа Цекова,

В отговор на Вашата молба, изразена в горецитираното писмо, за професионално мнение и експертна оценка на продукт по проект „Да отгледаш ксенофоб – застъпническа кампания за толерантно образование“, а именно доклад „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстово съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България“, по отношение на който сигнализирате за неразрешено използване на текстово и визуално съдържание от Вашата авторска книга „Българският буквар. 200 години в първи клас“ (Просвета, 2015), Ви уведомяваме за следното:

1. Съгласно Договора за отпускане на безвъзмездна помощ на проекти по Програмата и Общите условия към него, които образци са публично достъпни на http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=45, всеки бенефициент се задължава да спазва следните изисквания:

Чл. 4. Бенефициентът приема да изпълни Проекта при спазване на условията на Договора в съответствие с добрите практики в съответната област и при спазването на принципите за прозрачност, добро управление, устойчивост, равенство между половете и недискриминация.

Чл. 53, ал 2. При изпълнението на Проекта, в случаите на използване на обекти, защитени с авторски права, Бенефициентът следва да е изпълнил всички изисквания (включително финансови) на приложимото законодателство за използване на интелектуална и индустриална собствености, както и е длъжен да спазва изискванията на приложимото законодателство за използване на интелектуална собственост.2. Операторът на Програмата, в рамките на правомощията и компетенциите си и с оглед на задълженията на бенефициентите по Програмата, регламентирани в Договора за безвъзмездна помощ и Общите условия към него, извърши проверка относно спазването на договорните задължения на бенефициента при изработката на доклад „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстово съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България“.

3. В резултат от извършената проверка и на база на Вашия сигнал, поискана и получена писмена информация от бенефициента, както и след извършени допълнителни проверки по изпълнението на проекта, Операторът констатира следното:

Налице е неспазване на чл. 4. от Договора относно изпълнението на проекта в съответствие с добрите практики в съответната област, а именно при позоваването на „Българският буквар. 200 години в първи клас“ в рамките на доклад „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстово съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България“ с автор Ани Маринова.

4. Във връзка с горецитираното нарушение Операторът на Програмата предприе следните мерки:

4.1. Задължава бенефициента „Политологичен център“ да преработи доклада в съответствие с добрите практики в съответната област и да отстрани допуснатото нарушение;

4.2. Налага пропорционални финансови корекции относно частта от проекта, за която е констатирано нарушението;

4.3. Включва констатираното нарушение в Регистър на нередности по Програмата.

За предприетите мерки Операторът на Програмата е уведомил писмено бенефициента.

В допълнение, на страницата на Програмата в интернет в раздел „Ресурси за НПО“, Операторът ще публикува връзки към примери за добри практики и стандарти по отношение на цитиране на източници, включително предложения от Вас примерен стандарт за цитиране на източници в аналитични продукти.

В заключение бихме искали да обърнем внимание на компетентностите и правомощията на Оператора, които определят параметъра на неговите действия в подобни ситуации. По силата на позования вече договор между Бенефициент и Оператора на програмата, последният не може да бъде страна по спорове, възникващи между бенефициент и трета страна.

Чл. 8, ал. 1 от Договора регламентира:

„Операторът на Програмата и Офисът на Финансовия механизъм не носи никаква отговорност във връзка с изпълнението на проекта“.

Чл. 9 от Общите условия разпорежда:

„Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорността за вреди и увреждания от всякакъв характер, нанесени на тези лица, във връзка с изпълнението на Проекта. Операторът и Офисът на ФМ на ЕИП не носят отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие неизпълнение на нормативни изисквания от страна на Бенефициента, неговите служители или такива в резултат на засягане на правата на трети лица“.

Документи Живопис след фотографията в България през 70-те и 80-те години на 20-ти век 2 март – 4 юни 2023

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg

kapatovo.bg