Софийска филхармония МЕГАБОРД

В „Площад Славейков“ пишат хора, а не изкуствен интелект.

Какво обещават партиите за културата? Скоро ще им го припомним

Преглед на политическите платформи на основните участници в изборите. Най-подробни: ГЕРБ и „Да, България“. При ДПС културата напълно отсъства

Снимка: Емил Георгиев - Какво обещават партиите за културата? Скоро ще им го припомним

Снимка: Емил Георгиев

Те винаги обещават да поставят културата за свой приоритет. После народът им делегира властта, обаче културата си остава в предизборните програми. Дали този път ще е различно (служебният министър Рашко Младенов например се съмнява в това)? Решихме да разгледаме внимателно платформите на основните политически партии и коалиции, между които ще избираме на изборите в неделя.

Като цяло, намеренията са от добри, по-добри. Никой не иска, да кажем, да се намаляват парите за изкуства, да продължава хазартното лоби, което не прави предвидените по закон отчисления към културата, или пък да бъдат дозаличени българските читалища, библиотеки и музеи. Напротив – сипят се щедри обещания за духовен просперитет.

Почти навсякъде се дава и твърда заявка за двойно увеличение на бюджета за култура – до 1%. А също и приемането на Национална стратегия в сектора. Но тези мантри сме ги чували и преди, пък никой не се е захванал с работа по тях.

Най-много място в платформите си отделят за култура от ГЕРБ и от коалиция „Да, България“. За разлика от доста други субекти, които си служат само с общи приказки (например Обединените патриоти, вж. по-долу), в техните програми по точки са разписани конкретни мерки за работа в сектора. Друг е въпросът, че партията на Бойко Борисов беше във властта и досега, но доста от критичните пунктове не откриха разрешение (а някои бяха силно влошени. И сега „опазването на културното наследство“ и т. нар. консервация – да се чете „подмяна“ – е под втора точка в частта с културата).

Солидни (и отново съвсем конкретни) идеи има и обединението между Реформаторския блок и „Глас народен“. Голяма част от формацията обаче, все пак, също беше част от коалиционното споразумение в предходното Народно събрание.

Чест прави на „Нова република“ действително челното място на културата в програмата им. Секторът е поставен на второ място (дали да разбираме това като реален приоритет?), веднага след… „Християнски ценности“.

С обща патетика и предложения като цяло в общия глас си служи БСП (1% за култура, държавна подкрепа за дейностите на културните институти, подкрепа на младите творци и т.н.). Но социалистите са били най-дълго във властта от Десети ноември насам. При все че министерският мандат на Стефан Данаилов имаше своите позитиви, културата в очите на властта никога не е била на всеки километър.

Заети в опазването на държавната граница и защитаването на българщината, Обединените патриоти не поставят акцент точно върху културата в програмната си диплянка. Тя е обединена в общ сектор „Наука, образование и култура“, включва само три изречения, последното от което е: „Държавна подкрепа за българската култура“, както и да се тълкува това. Положихме сериозни усилия да открием по-подробна разбивка на плановете – но в сайта на нито една от трите основни формации в коалицията не видяхме такава в дните преди изборите (разбирайте – или я няма, или е педантично скрита от зли очи).

С кратки, прегледни и конкретни (но не невиждани сред колегите им) предложения, се отчитат и от коалицията „АБВ, Движение 21“. Подобен е подходът и на „Воля“ на бизнесмена Веселин Марешки. Но пък той прави бизнес с горива и лекарства, а не с книги или музика.

Що се отнася до ДПС, чийто почетен лидер Ахмед Доган с открито писмо наскоро ни остави безмълвни (разбирайте го, както желаете), в тяхната предизборна програма има общи приказки за наука и образование, най-вече в посока към малцинствени групи (похвално). А колко пъти се среща думата „култура“ или производните ѝ? Нито веднъж.

Политически програми за култура

ГЕРБ

1. Приемане на национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм

• Финансово обезпечаване  на  стратегическите  приоритети  и  цели,  включително  и чрез привличане на алтернативни източници за финансиране на културния сектор;

• Съвместно с  министерството  на  туризма  ще  изработим  цялостна  стратегия  за развитие на културния туризъм и ще разработим културни маршрути.

2. Приоритетно финансиране на дейности по опазване на културното наследство – археологически проучвания, социализация  и  представяне  на  движимо и недвижимо археологическото наследство

• Определяне на  приоритетни  обекти – недвижими  културни  ценности  за  целево финансиране  на  редовни  теренни  археологически  проучвания,  консервация, реставрация и социализация;

• Приемане на планове за опазване и управление на археологическите резервати;

• Осигуряване на механизми за опазването на културните индустрии като ресурс.

3. Културно наследство

• Дигитализация на движимото и недвижимото културно наследство и осигуряване на достъп до електронни регистри и публична база данни за него.

4. Подобряване на  условията  и  мерките,  насочени  към  предоставяне  на допълнителни публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната

5. Библиотечно дело и литературно наследство

• Подкрепа за реализирането на проекти за попълване на библиотечните фондове на обществените библиотеки в страната – на класически и съвременни носители;

• Подкрепа за реализиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването – частично финансиране на издаването на книги;

• Подкрепа на  проекти  в  областта  на  превода  на  българска  литература  на  чужди езици;

 Подкрепа на проекти в областта на популяризирането на българската литература – участия в международни панаири – Франкфурт, Лайпциг, Болоня, Москва и др.;

• Реализиране на  дейности  в  областта  на  опазване  на  книжовно-документалното наследство на страната.

6. Достигане до максимално финансиране на българското кино от държавата съгласно Закона за филмовата индустрия

7. Реално изпълнение на предвиденото в Закона за хазарта отчисление от 10% за Националния фонд „Култура”

8. Модернизиране на  материалната  база  в  сферата  на  културата – училища, театри, опери, музеи и др.

• Освен вече ремонтираните училища, театри, музеи  и  др., предстои да бъдат ремонтирани (в  тази  и  следващата  година) училищата  във Варна и Котел. Приоритетно трябва да бъде извършен ремонт на операта в Пловдив, НХГ и др.

9. Надграждане на постигнатото с реформата в сценичните изкуства – повишаване на стандартите и подсигуряване на още приходи

10. Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света и активната роля на  българската  култура  във  връзка  с  председателството  на Съвета на ЕС

• Увеличаване на броя на осъществените прояви и подкрепени проекти в българските културни институти в чужбина;

• Създаване на  условия  и  подкрепа  за  участие  на  български  творци  на  пазара  на изкуствата и културата в Европа;

• Подпомагане на  книгоиздаването  и  представяне  на  страната  на  международни книжни панаири и изложени

Източник: http://gerb.bg/files/useruploads/files/gerb_programa_2017.pdf

БСП

В  съвременния глобализиращ се свят  културата е изразител на националната   идентичност, разбирана като  единство на материално  и  нематериално  културно наследство  и  съвременно  художествено творчество. Като носител на  националния дух, нравственост и традиции, тя е и средство за диалог между народите и държавите.

Устойчивото развитие на културата е гаранция за формиране на ценностната система на  личността и показател за постигане на по-високо качество на живота.

• Постепенно постигане  на  1%  от  БВП в  държавния бюджет  за  функция  „Култура“.

• Усъвършенстване на механизмите за финансиране на културата, включително и чрез създаване  на специализирани фондове: „Подкрепа на дебютни проекти“, „Съвременно  българско  изкуство“, „Българско  културно-историческо  наследство“,  „Развитие  на  българското  киноизкуство“.

• Разширяване на процеса на децентрализация на управлението на културата и увеличаване на финансирането на  проектен  принцип  за  развитие  на изкуствата  и културните  индустрии  по  национални и европейски  програми.

• Държавна подкрепа за развитие на материалната база и  на  дейностите  на  културните  институти  –  драматични   и   музикални   театри,   библиотеки,   музеи,   галерии, читалища  и  др.

• Подкрепа на младите таланти в изкуствата  и културата,  на  творците  и  техните  обединения  за  защита  на интелектуалната  собственост  и  на  авторските  права.

• Гарантиране на медиите на политическа, икономическа  и  програмна свобода и на висока  ефективност  на обществената  регулация  на  тяхната  дейност,  за  да  могат те  да бъдат  защитник  на  публичните  интереси.

Източник: http://bsp.bg/files/attachments/2017/02/16/a362f4e509aeca5074793f176941d683.pdf

ДПС

Източник: http://dps.bg/bg/izbori-2017/predizborna-programa.html

 

Обединени патриоти (НФСБ, Атака, ВМРО)

Наука, образование и култура

Цялостна образователна реформа, връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание в училищата и университетите. Изучаване на дисциплината „Патриотизъм“, час по физкултура всеки ден и въвеждане на военно обучение. Държавна подкрепа за българската култура.

Източник: http://www.vestnikataka.bg/2017/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B1/

1 2Следваща страница

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg