Софийски международен панаир на книгата

Кметът Фандъкова: Няма да се строи в Борисовата градина, само подземен паркинг

Предложенията, които ще бъдат подложени на дебат на последното обсъждане на ПУП на парка

Възстановеният розариум в Борисовата градина. Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков - Кметът Фандъкова: Няма да се строи в Борисовата градина, само подземен паркинг

Възстановеният розариум в Борисовата градина. Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Няма да има ново строителство в Борисовата градина, с изключение на подземен паркинг на мястото на автокъща „Капитолия“. Самата тя ще бъде премахната, а на нейно място да бъде изграден атракциона „Кривите огледала“. Това гласят част от предложенията на Йорданка Фандъкова по представения за обществено обсъждане проект, които столичният кмет настоява да бъдат включени в окончателния вариант на Подробно устройствения план (ПУП) на парка. Заключителната дискусия за ПУП на Борисовата градина е на 26 юни в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Кметът Фандъкова предлага да не се възстановява сградата на Климатичното училище, каквото е предложението в проекта на архитект Ковачев, спечелил конкурса за изработка на ПУП. Теренът да бъде запазен като част от зелената система на Борисовата градина.

Конната база и базата на „Спортна София“ да се запазят на местата, на които са, Фандъкова не приема предложението да бъдат преместени на нови терени в парка:

„Конната база от години е място, на което децата на София се запознават с конния спорт, а много деца със специални потребности идват тук със своите родители“.

Кметът предлага да не се допуска никакво ново строителство на сгради за създаване на „Музей за зелена памет“ на мястото на автокъща „Капитолия“:

„За осигуряване на достъпа до парка, без да се допуска движение на автомобили в него, подкрепям предложението за изграждане на подземен паркинг под съществуващия в момента терен на автокъщата.

Да се разгледа възможността за възстановяване на атракциона „Кривите огледала“ в съществуващата в момента малка сграда на терена на автокъща „Капитолия“. Автокъща „Капитолия“ да бъде премахната от Борисовата градина“.

Фандъкова отказва да се застроява имотът на съществуващия преди години ресторант „Тенекиите“; да не се допуска създаването на нови паркови оси при Обелиска и от стадион „Юнак“ към Розариума.

ПРАЗНИЧЕН НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ | „ВДЪХНОВЕНИ ОТ ЗИМАТА”

Вижте още: ПЪРВОТО ЪГЪЛЧЕ НА БОРИСОВАТА ГРАДИНА Е ГОТОВО

„В специфичните правила и норми да се опишат ясно допустимите дейности за реконструкция и ремонт на съществуващите спортни съоръжения – казва Фандъкова. – Те трябва да бъдат запазени като обществена база за спорт, като не се допуска увеличаване на съществуващата застроена площ.

Да се преосмисли подлезът при Строителния техникум и да се предложи вариант за широко и безопасно пешеходно преминаване на ниво терен между Борисовата градина и градската територия. Вкарването на пешеходното движение в подлез ще затрудни придвижването на пешеходците“.

Кметът настоява да се подобри структурата на веломрежата в парка на местата на връзка с околните територии:

„Политиката на Столична община да поощрява велосипедното движение изисква да се отдели особено внимание на възможността за безпрепятствен и удобен велосипеден достъп от съседните територии, като се гарантира безопасността на пешеходците.

Да се изследва възможността на мястото на предвидените с плана пасарелки с ограничен до техническия им минимум размер да се предвидят по-широки и съвременни преминавания с подходящи наклони, за да се осигури както преминаване на пешеходци и велосипеди, така и пространствена връзка на територията на Борисовата градина с околните квартали“.

Йорданка Фандъкова подчертава, че не подкрепя предложението в проекта за изграждане на атракционна железница в част от участък на съществуващата жп линия; настоява да се прецени възможността за разширяване на обхвата на плана, като се присъедини и територията около река Аджибарица, граничеща с парка, която попада в плана на жилищния комплекс „Дианабад“.

Вижте още: БОРИСОВАТА ГРАДИНА – ПАРК, ПАРКИНГ ИЛИ СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА?