VAKLUSH_BANNER 3A

В „Площад Славейков“ пишат хора, а не изкуствен интелект.

МК в спора между БНР и „Музикаутор“: Да има преговори, не сила

Не търсете административно разрешение на конфликта, апелира Вежди Рашидов

Подобни конфликти не намират позитивно разрешение по административен път, казва в писмо Вежди Рашидов. Снимка: Емил Георгиев - МК в спора между БНР и „Музикаутор“: Да има преговори, не сила

Подобни конфликти не намират позитивно разрешение по административен път, казва в писмо Вежди Рашидов. Снимка: Емил Георгиев

И Министерството на културата се намеси в спора между БНР и „Музикаутор“. С писмо до двете страни Вежди Рашидов посочва, че ведомството му не е утвърдило предложената от организацията тарифа за размера на възнагражденията. От МК призовават да се постигне споразумение и да се търси конструктивен диалог, тъй като „подобни конфликти не намират позитивно разрешение по административен път“.

Както е известно, в края на 2016-а от обществената медия съобщиха, че с началото на настоящата година в ефира им няма да звучи съвременна музика, тъй като не е постигнато споразумение за правата с „Музикаутор“, които са искали тройно увеличение на заплащането, възползвайки се от „монополното си положение“.

След като от СЕМ излязоха със становище на 31 декември, сега, в първия работен ден от 2017-а, в спора се намесва и културното министерство. От писмото става ясно, че във ведомството е било подадено заявление да се утвърди размера на възнагражденията, като е бил направен опит при процедурата увеличението да бъде наложено силово, въпреки препоръката от административен съд да се има предвид, че БНР се субсидира от държавния бюджет и как това се съотнася към искания ръст на плащанията.

„Считаме, че разрешаването на тези спорни въпроси следва и може да бъде постигнато по пътя на съвместни разговори, преговори, медиация и всички други способи за контакт с представители на радиото, а не бива да бъде търсено чрез силово налагане на разрешение по административен ред – заявява Рашидов. – Дори да бъде издадена заповед за утвърждаване на размерите на възнагражденията в предложения вариант, ако противоречията не са преодолени, прилагането на тази заповед би било обект на атаки и оспорвания и не би довело до целения резултат.“

Заявява се още, че досегашната практика на министерството сочи, че „подобни конфликти не намират позитивно разрешение по административен път и обратното – при наличие на позитивен и конструктивен диалог конфликти не възникват“. Рашидов напомня, че подобна практика имат и самите „Музикаутор“ – по отношение на публичното изпълнение на музика, включена във филми.

В заключение се заявява, че организацията има две седмици, в които да предложи становище или коригиран вариант на предложението си за размерите на възнагражданията и методиката, по която те са изчислени.

Предлагаме ви и пълния текст на писмото, подписано от Вежди Рашидов и адресирано до председателя на Управителния съвет на „Музикаутор“ Ясен Козев, с копие до генералния директор на БНР Александър Велев.

Уважаеми г-н Козев,

Във връзка със заявлението за утвърждаване на размери на възнагражденията, дължими от Българското национално радио, подадено в Министерството на културата с вх. № 62-00-397/04.11.2016 г., Ви призоваваме да обсъдите внимателно становището на Българското национално радио, което Ви изпратихме, в това число и с представители на радиото и да преразгледате представените документи – както предложението, така и поясняващите го мотивирана методика и икономическа обосновка, като отчетете изискванията, залегнали в чл. 40е, ал. 4 от ЗАПСП.

Обръщаме Ви внимание, че в решението на Административен съд – София град по случая (Решение № 5169/24.07.2013 г. по адм. дело № 6001/2013 г.) действително се посочва, че съгласно действащата уредба заявлението на „Музикаутор“ следва да бъде обсъдено с организацията, явяваща се представителна за съответните начини на използване – АБРО, а в случай че не се представи доказателство за това, производството следва да се прекрати. В съответствие с това производството по първото подадено от Вас заявление бе прекратено. Наред с това обаче съдът посочва в решението си, че при произнасянето по същество по заявлението, административният орган следва да отчете, че БНР се субсидира от държавния бюджет и как това се съотнася към предлаганите размери на възнагражденията. С оглед на това, както посочихме по-горе, считаме за важно депозираните от Вас документи да бъдат съгласувани и с лицето, което ще следва да заплаща възнагражденията в предлаганите размери. Обратното би било изцяло в противоречие с основната цел на законодателя, а именно – да се даде възможност дължимите възнаграждения да се формират с максималното участие на заинтересованите лица. Обстоятелството, че БНР има качеството на заинтересовано лице по случая е вън от съмнение.

В становището си по предложението Ви БНР е изразило несъгласие по редица положения в него. Считаме, че разрешаването на тези спорни въпроси следва и може да бъде постигнато по пътя на съвместни разговори, преговори, медиация и всички други способи за контакт с представители на радиото, а не бива да бъде търсено чрез силово налагане на разрешение по административен ред. Дори да бъде издадена заповед за утвърждаване на размерите на възнагражденията в предложения вариант, ако противоречията не са преодолени, прилагането на тази заповед би било обект на атаки и оспорвания и не би довело до целения резултат. Следва да се има предвид също, че целта, която законът си поставя с процедурата, съдържаща се в чл. 40е от ЗАПСП (Закон за авторското право и сродните му права), е баланс между интересите на правоносителите и ползвателите, който с административен акт не може да се постигне.

Досегашната ни практика по прилагане на Раздел Iа от ЗАПСП показва, че подобни конфликти не намират позитивно разрешение по административен път и обратното – при наличие на позитивен и конструктивен диалог конфликти не възникват. Подобен опит впрочем има и представляваното от Вас сдружение, като пример за което може да посочим тарифата за възнагражденията при публично изпълнение на музика, включена във филми, показвани на публични места, както и за използване на музика преди, по време и след прожекциите.

Във връзка с казаното, в 14-дневен срок от получаването на настоящото, очакваме становището Ви по него или коригиран вариант на предложението за размери на възнагражденията и приложените към него методика и икономическа обосновка. В случай, че счетете че срокът е недостатъчен за провеждане на разговори с БНР и постигане на консенсус по спорните въпроси, моля да ни уведомите за това с оглед удължаването му или спиране на производството.

Вежди Рашидов, министър

ГРЕДИ АССА. ПЪТУВАНИЯ 27 февруари – 5 май 2024 г.

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg

Bookshop 728×90