POTO

В „Площад Славейков“ пишат хора, а не изкуствен интелект.

Общината в Копривщица няма права да свали статута й на резерват

Но може да инициира процедурата, съобщават от Министерството на културата

Над 400 са недвижимите културни ценности на територията на Копривщица, 15 от тях са с национално значение. - Общината в Копривщица няма права да свали статута й на резерват

Над 400 са недвижимите културни ценности на територията на Копривщица, 15 от тях са с национално значение.

Общинският съвет в Копривщица няма правомощия да свали статута на града на архитектурно-исторически резерват, съобщават от Министерството на културата. Тълкуванието от висшето арт ведомство е предизвикано от новината, че местните общинари са гласували за премахването на специалния статут на градчето, за да промени общия му устройствен план и да удовлетвори настояване на бизнесмен районът да се разширява жилищно, да се възстанови ски пистата, а в промишлената зона да се строи високо – над 15 м кота корниз.

„Промяна или актуализация на статута на недвижимата културна ценност може да бъде инициирана само по реда на Закона за културното наследство и на Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. към същия закон, а не с решение на общинския съвет – посочват от Министерството на културата. – Тази дейност се извършва въз основа на актуализирана заключителна оценка на всички компоненти на територията, носители на културна стойност – единични недвижими културни ценности, комплекси и ансамбли, както и на цялостната градска тъкан.“

Според експертите от министерството, процедурата за промяна на статута на групови недвижими културни ценности от национално значение, какъвто е град Копривщица, може да бъде инициирана по мотивирано искане на кмета на общината. А такова искане не е постъпило в Министерство на културата. Ако такова бъде получено, министърът на културата назначава междуведомствена комисия с участие на Националния институт за недвижимо културно наследство, областна и общинска администрации, заинтересовани министерства и други ведомства и организации. Комисията отразява в протокол своите предложения, които се внасят от директора на НИНКН за обсъждане от Специализирания експертен съвет към министъра на културата. Въз основа на становището на съвета министърът на културата издава заповед за актуализиране на статута, в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и при постановяване на изрични изисквания за опазване на изключителната стойност за културата и историята на страната ни, на Копривщица.

„Според Закона за културното наследство „заварените обявени по досегашния ред недвижими паметници на културата запазват своя статут и категория като културни ценности по смисъла на този закон”. В този смисъл градът в своите регулационни граници запазва статута си на архитектурно-исторически резерват. През 2008 г. е определена и охранителна зона на резервата, за което е уведомен кметът на община Копривщица, която, съгласно §12, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗКН, също запазва своя статут на декларирана охранителна зона на недвижимата културна ценност „архитектурно-исторически резерват Копривщица“, казват от Министерството на културата.

Над 400 са недвижимите културни ценности на територията на града, 15 от тях са с национално значение – като „Лютова къща”, „Ослекова къща”, къща-музей „Тодор Каблешков”, родните къщи на Георги Бенковски, Димчо Дебелянов и Любен Каравелов.

Общият устройствен план на община Копривщица (предварителен проект) е съгласуван от Министерството на културата през април 2016 г. с изключение на частта, „включваща териториите със смесено предназначение на земеделските земи в източния склон от Охранителната зона на Историческото селище“. Поставени са условия към Окончателния проект на Общ устройствен план, който също подлежи на съгласуване по реда на Закона за културното наследство.

Министерството на културата подчертава необходимостта от опазване на културното наследство на Копривщица и изразява убеденост, че общината и общинският съвет няма да станат инициатори на необратима загуба не само на отделните забележителни образци на българската възрожденска архитектура, но и на историческата урбанистична структура на селището, както и на обкръжаващата го природна рамка.

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg

kapatovo.bg