Този текст е публикуван преди повече от 1 година

Паркът Врана и хвъркатата му хорова капела (снимки)

Природата наоколо ехти, кънти и трещи от птичи песни

Звездите в програмата на парка Врана в момента са птиците. Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков - Паркът Врана и хвъркатата му хорова капела (снимки)

Звездите в програмата на парка Врана в момента са птиците. Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

В двореца Врана цари трепетно оживление. Всъщност, Дворецът е в ремонт, който е започнал отдавна и по всичко личи, че няма да свърши скоро. Оживлението е в парка на бившата резиденция.

По ливадите и поляните вече е постлан мек зелен килим, изпъстрен с дребни цветчета и божи кравичи, каращи меден месец, и замаяни от слънцето мушици. Клоните на дърветата все още са голи, розите и техните шарени братовчедки се крият в гримьорните си и се подготвят за второто действие на пролетта. Царската магнолия е цялата в пъпки, но и тя все още крие своята хубост. В езерото с лилиите няма нито вода, нито лилии. А в пресъхнали шадраван пред Двореца две притихнали жабчета слушат пламенните трели на хвъркатата дворцова хорова капела.

Звездите в програмата на парка Врана в момента са птиците. Природата ехти, кънти и трещи от птичи песни. Можете да зърнете голям пъстър кълвач, сини синигери, косове, въртошийки, големи синигери, чинки, имелови дроздове, горски зидарки, пойни дроздове… (видях и един твърде шармантен папуняк, който прелетя край мен с такава криволичеща траектория, че не успях да го снимам).

Да, тези дни Врана отново е царски парк и резиденция – в птичето царство-господарство.

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Bookshop 728×90