Повечето реки в Европа не отговарят на екологичните стандарти

Едва 40% от водните басейни на Стария континент покриват минималните изисквания за чистота

Чистите води превръщат езерото Керкини в Северна Гърция в един от районите с най-голямо биоразнообразие в Европа. Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков - Повечето реки в Европа не отговарят на екологичните стандарти

Чистите води превръщат езерото Керкини в Северна Гърция в един от районите с най-голямо биоразнообразие в Европа. Снимка: Емил Л. Георгиев/Площад Славейков

Повече от половината европейски реки и водни басейни не отговарят на минималните изисквания за чистота, става ясно от проучване, проведено от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Само 40% от изследваните води са в добро екологично състояние, въпреки въведените от ЕС закони и протоколи за биоразнообразие, съобщава „Гардиън”.

Великобритания е най-големият замърсител, а общият брой на изследваните водоеми и реки е 130 хиляди.

Европейският комисар по околната среда Кармену Вела твърди, че все пак има малък напредък в качеството на водата от 2010-а насам.

Но още много трябва да се направи преди всички езера, реки, крайбрежни и подземни води да са в добро състояние – коментира Вела. – Справянето със замърсяването, идващо от агрикултурата, индустриите и домакинствата изисква общите усилия на всички ползватели на вода в Европа.

Америка за България

Шотландия значително изпреварва останалата част от Обединеното кралство по чистота, тъй като преди няколко години въведе водни стандарти, подобни на тези в скандинавските държави. Сравнението обаче е трудно, тъй като всяка държава има различни техники на пречистване. Въпреки това, ясно се вижда, че Островът доста изостава в сравнение с последното подобно изследване от 2010 г. Причините, според изследователите, са гъстотата на населението и по-интензивните агрикултурни практики.

Великобритания може да се сравни с държавите в Централна Европа, които също имат висок процент замърсени води – коментира Питър Кристенсен, един от авторите на изследването. – Но конкретно в Шотландия ситуацията е далеч по-добра, там само 45% от водата не успява да покрие екологичните стандарти.

На Великобритания се препоръчва да продължи с прилагането на европейските директиви за чистота на околната среда и биоразнообразие и след Брекзит. Директивите трябваше да осигурят подобрение в екосистемите и стандарта на живот до 2015 г., но има още доста какво да се желае. Ако това не се случи в близките години, страните от евроблока ще се провалят и в реализирането на целите си за биоразнообразие за 2020 г.

Проучването на ЕАОС установява разлики в замърсяването на подземните и повърхностните води. Една трета от подземните водоизточници са чисти, но останалите са повлияни от химическото замърсяване на почвата. Причините за това могат да се открият в свръхупотребата на живак и пестициди, но неадкеватни пречиствателни техники и опасни, замърсени дъждове също допринасят за крайния резултат.

CLSTR
ДС