Позиция на БНТ, БНР и АБРО за порно снимките в ПИК

Заявяват, че вярват в отговорността на медиите за спазването на етичните правила на журналистическата професия

 - Позиция на БНТ, БНР и АБРО за порно снимките в ПИК

БНТ, БНР и АБРО разпространиха позиция относно публикацията в ПИК, накърняваща достойнството на един от кандидат-кметовете на София. В изявлението си те заявяват вярата си „в отговорността, която медиите носят за спазването на етичните правила на журналистическата професия“.

„Високите професионални стандарти ни задължават да правим разлика между информация в обществен интерес и информация, която задоволява само любопитство на автора или обществото към личния живот на публична личност“, се казва разпространената позиция.

Това изявление идва, ден след като над 20 медии (между които и „Площад Славейков“) и десетки журналисти (между тях и лица от неподкрепили съвместната декларация телевизии) се разграничиха от ПИК и заявиха, че работата им, честта им, етиката и правилата им нямат нищо общо с опита да бъде дискредитиран един от участниците в кампанията за кмет на София по несъвместим с професията ни начин.

„Това не е журналистика. И ние категорично се противопоставяме на опитите да се нарича така“, се казва в декларацията, озаглавена „Днес е денят“.

Америка за България

Вижте още: ДНЕС Е ДЕНЯТ

Предлагаме Ви пълния текст на позицията на БНТ, БНР и АБРО. 

„Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори и обществените медии – БНТ и БНР – дълбоко вярват в отговорността, която медиите носят за спазването на етичните правила на журналистическата професия. Тази отговорност и високите професионални стандарти определят решенията на медиите по отношение на съдържанието на програмите ни.

Медиите, членове на АБРО, БНТ и БНР са приели и спазват Етичен кодекс, част от който са основни правила като уважението към неприкосновеността на личния живот, придържането към добрия тон и благоприличие в нашите публикации. Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация. Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.

Високите професионални стандарти ни задължават да правим разлика между информация в обществен интерес и информация, която задоволява само любопитство на автора или обществото към личния живот на публична личност. От обществен интерес може да бъде защитата на здравето, безопасността, сигурността, информация, която е свързана с предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и злоупотреба с власт и която предпазва обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано.

Етичните правила на професията, които спазваме, са потвърдени и от трайната практика на Европейския съд по правата на човека за осигуряване на баланс между информационните свободи и неприкосновеността на личния живот.

Медиите, членове на АБРО, БНТ и БНР ценят доверието на обществото. Вярваме в грамотността и критичността на аудиторията да разпознае в работата на нашите екипи високите професионални стандарти и да ги отличи като надежден, достоверен и независим източник на информация. Убедени сме също, че да се ценят критичността и упорството в търсенето на точната информация, е признак и на политическа култура и грамотност. Спазването и уважението към етичните стандарти на журналистическата професия е белег за зрелостта на демокрацията в държавата.“