VAKLUSH_BANNER 3A

В „Площад Славейков“ пишат хора, а не изкуствен интелект.

Съюзът на писателите като Театър на абсурда

 - Съюзът на писателите като Театър на абсурда

Напоследък се случват странни неща в СБП. Странни, защото хора от статуквото като Никола Инджов и Георги Константинов, които и в момента са в Изпълнителното бюро на Съюза и членове на Управителния съвет, били са и Главни секретари (откакто имам спомени, са все в ръководството му), сега се обявиха за дисиденти, а Боян Ангелов, който никога не e бил член на УС беше етикиран от тях като “статукво”*. Така Никола Инджов безславно се опитва да повтори успеха на Кръстю Пишурка в главната роля на една съвременна “Многострадална Геновева”.

Не бих седнала да пиша тези редове, но те бяха провокирани от две публикации в брой 63 на е-списанието “Литературен свят”, и двете – след Общото събрание на СБП, а техни автори са съответно Г. Константинов и Н. Инджов. Но да карам поред.

Преди последното Общо събрание на СБП се обърнах към Н. Инджов с молба, като човек от УС да проследи дали Одита ще даде отговори на някои въпроси, които всички очаквахме – за собствеността на нашите имоти и наемните договори. Към моите десетина въпроси Н. Инджов прибави още няколко, сложи въвеждащ текст и го изпрати до одиторската фирма – това бих могла и сама да направя. След което разви завидна дейност и обяви, че писмото ни (”кървавото писмо”) било подписано от 80-100 писатели, тоест, всички искат да научат истината. Затова, когато разбрах, че Докладът на одита е готов, отидох в сградата на СБП и го изчетох на спокойствие в кабинета на Председателя. Изисках и стенограмите от Заседанията на УС и изчетох и тях. И какво установих? Че въпросите, които аз задавах на Н. Инджов, той не само, че е знаел отговорите им, нещо повече – като член на УС той е предлагал някои и ги е гласувал с “да”. Като например: на Заседание на УС от 03.09.2013 г., в което става дума за ремонта на сградата ни в Хисаря:

Н. Петев:…”Получени са три оферти за извършване на вътрешния ремонт. Знаете, че Христо Славов е наш приятел и колега, винаги е правил отстъпки, подпомагал ни е в тежки моменти. Неговата оферта е малко по-скъпа от най-ниската.
Н. Инджов: Но е по-сигурна. Вече знаем как работи Христо. Може да решим да възложим ремонта на Христо Славов с оглед бъдещата ни работа с него и че сме сигурни, че няма да ни излъже и ще изпълни в срок поетия ангажимент…”

В статията си днес Н. Инджов пише сърцераздирателно: “Тези хора… скриха документацията за неизвършения ремонт на почивната база в Хисаря и отчета за изплатени почти 400 000 лв. на приятелска фирма. “Чия “приятелска” фирма, Инджов? От разискванията оставам с впечатление, че тя е и твоя! Само за сведение: Приемо-предавателният протокол се намира в СБП, който иска, може да се запознае обстойно с него.

В статията си днес Н. Инджов пише сърцераздирателно: “Тези хора… оставиха без отчет събраните средства чрез лични дарения от отделни писатели, от благотворителния търг и други инициативи след пожара на покрива на сградата на СБП на ул. “6 септември”. Малко или много, дарените безкористно пари изчезнаха. Остана горчивия вкус на измамата.” Само за сведение, Инджов: Списъкът на дарителите се намира в СБП, както и фактурите за направените разходи по ремонта, също и прокурорската преписка по случая, която не е открила нарушения. Но ти, Инджов, си в течение на всичко това, нали?

В статията си днес Н. Инджов пише сърцераздирателно: “Тези хора… скриха договорите за наеми на имотите на СБП в София, Варна, Сандански, Созопол и другаде.” Днес никой не ги е скрил, Инджов, те се намират в Доклада на одита и най-скандалните бяха оповестени на Общото събрание, но ти и Г. Константинов демонстративно напуснахте, когато не успяхте да прокарате някакъв ваш сценарий. Така и не стана ясно на кого се сърдите. Та нали вие, двамата, сте гласували Дневния ред на събранието, публикуван в ДВ, в който като точка първа е записано: “Информация за финансовото състояние на сдружението.” А в Доклада на одита такава информация не се съдържа и би следвало да сте наясно, че четенето на 35 страници от тежка и сложна счетоводна материя само ще затрудни и отнеме на аудиторията минимум два часа! Но оставам с впечатлението, че не знаете разликата между одит и финансова ревизия.

В стенограмата на друго Заседание на УС на 8.01.2014 г. Н. Инджов вече обръща палачинката и започва да разсъждава трезво:

Н. Инджов: “Георги, за това сме виновни ние. Ще ви кажа за какво сме виновни. Не преценихме, че когато се представи офертата за Хисаря, такава или онакава, няма значение каква е била, ние не преценихме най-простото нещо. Трябваше да се каже: Имаме много проблеми. В момента домът в Хисаря не ни трябва. Необходимо ни е да оправим вестника, да оправим издателството, трябват ни пари за други неща. Ние се хвърлихме да правим ремонти, когато това не беше първа наша необходимост. В това е нашата грешка. Тук няма кого да обвиняваме, освен себе си.”…

Г. Константинов преди няколко месеца от сайта “Площад “Славейков” зададе следния въпрос: …”Или да се запитаме: защо бюджетът на СБП не е обсъждан детайлно и приеман с две трети от гласовете на Общо събрание на Съюза – както е по устав?”

Аз пък искам да отправя този въпрос към тебе, Константинов: Защо вие, членовете на Управителния съвет и ти конкретно не задавахте този въпрос всяка година, всеки месец на бившия Председател, докато ви чуе? Защо Изпълнителното бюро мълчеше и само адмирираше всяка стъпка на Председателя? Сега питаш нас, редовите членове на СБП и цялата българска общественост. Но ние сме избрали вас да ни представлявате и управлявате. Защо мълчахте? Защо спахте?

Май си забравил, че Управителният съвет съгласно чл. 24 от Устава на Сдружението определя неговите задължения в т. 3, 4, 5 и 6 така:
3. Управлява имуществото на сдружението.
4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
6. Определя реда и организира, насочва и контролира извършването на дейността, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

Изкушавам се да повторя въпроса си: Защо спахте, а не работихте според Устава? Членството в УС не е благородническа титла, изисква честност, почтеност, усилия, труд в ползу СБП.

“Ревизионнният акт не се появи в интернет, оказа се, че няма да бъде прочетен и на събранието.” – жалва се Константинов. Успокой се, Докладът на одита ще бъде качен в нашия сайт, така решихме на ОС, и всички ще могат да се запознаят с твоите грешки.

Г-н Инджов, г-н Константинов и останалите от УС, като виждахте, че банковите ни сметки светят на червено и са запорирани от НАП, защо не си размърдахте мозъците и да предложите, абе дай да вдигнем поне веднъж наемите на някой имот. Поне веднъж! Вие, нашите избраници, носите отговорност за безчинствата в съюза, защото с действията си или с бездействията си сте развързвали ръцете на Петев.
Има и още нещо, което ме скандализира. На Заседание на УС от 26.02.2013 г. Петев съобщава, че ще продаде 3 и 1/2 етажа от Агенция “София прес” на КТБ за 2.5 млн. Евро, от които 1/4 ще получи СБП или 625 000 Е. Членовете на Управителния съвет, в това число и Н. Инджов не възразяват и всички присъстващи единодушно гласуват, а с Петър Андасаров и Андрей Андреев е установена двустранна телефонна връзка, за да могат и те да кажат своето “Да”. Ала по сметката на СБП е постъпила сумата 1 098 792.71 лв. Това е със 123 601 лева по-малко от очакваната сума, обсъждана и гласувана от СБП. 625000 Е = 1 222 393 лв. Защо не запитахте Петев къде са тези 123 601 лева, след като знаете, че с тях можем да си решим куп въпроси?!
Къде е сега Лиляна Стефанова, къде е Елка Няголова – нека защитят “доброто момче” Петев, който с помощта и на такива като тях доведе Съюза до просешка тояга.

В стенограмата от Заседание на УС на 12.04.2013 г. прочетох изумена:

Н. Инджов: Другото, което искам да кажа, с голямо стеснение ще го кажа и моля лично Николай Петев да не ме прекъсва. Сега най-после се появява един шанс български писател да бъде избран за член на българския парламент, извън всички други тълкувания на това обстоятелство. Най-важното е – най-после ще се появи един човек, и това е добро съчетание на принципа и на частния случай, който действително може да вкара в парламента насъщните проблеми на българския писател… И е добре, че това ще бъде Председателят на СБП. С необходимите познания и тежест той ще направи това, което досега не беше направено по известни причини. Слушайки какво става, аз, за съжаление, досега не съм чул нито една лоша дума срещу Николай Петев…”

Боже мили, Инджов, да не те е хванала склерозата? Забрави ли предишните събрания на Съюза, когато аз и други се опитвахме да задаваме въпроси, но ти и хората, близки до Петев, всячески ни пречехте. Забрави ли публикациите в пресата? Ще ти ги посоча под черта** в края на този материал – за опресняване на съзнанието. Но аз искам да те запитам защо нито ти, нито никой от членовете на УС не запитахте този тежко болен човек: ами ако те изберат за депутат, кой ще управлява СБП, след като ти си и Председател на УС на “София Прес”? Аз, обаче, не чух Петев да се е изказал като депутат нито веднъж в Парламента, особено по “насъщните проблеми на българския писател”! Опровергай ме, ако греша!

А сега – относно опитите на Г. Константинов да се изкара светец, когото лошите одитори са погнали, за да могат да разчистят пътя на статуквото. Това, което ти, Константинов, наричаш “финансов отчет” на сп. “Пламък”, няма нищо общо с “финанси” и счетоводство.

Ще ти го обясня по-простичко: все едно стихотворение от два куплета да определиш като поема. Да, оценяваме твоята борба за съществуване на списанието, да, преминахте през изключително тежки периоди и оцеляхте. Само че твоята некомпетентност по отношение на отчетността, счетоводството и прочее е крещящо арогантна и само потвърждава налагащото се мнение, че не си подходящ за администратор на Съюза, след като от Доклада на одиторите става ясно, че си се провалил със списание, в което работят не повече от 4-5 души.

Финансов отчет означава да има пера “приходи” и “разходи” (на езика на счетоводството се наричат “покупки” и “продажби”), да се внасят осигуровки, здравни и т. п., всяка година до 30 април да се депозира финансов баланс в НАП, а до 30 юни – в Агенцията по вписванията, дори да е нулев, плюс още куп документи… Но в сп. “Пламък” счетоводни книги няма, счетоводна отчетност не е водена. И как да не ти издадат документ от НАП за липса на задължения, щом на практика в списанието няма движение на парични потоци. Ето защо се размислих и се сетих, че Г. Константинов беше и заместник-министър на културата, беше и депутат, но не си спомням да е направил нещо в полза на СБП и изобщо на писателското ни съсловие.

“Промяната не се състоя…” – заявява високопарно Инджов. Да, Инджов, за съжаление, промяната не се състоя. На събранието не един и двама призоваха вас и останалите членове на УС да си подадете оставките като най-големите виновници за сегашното състояние на Съюза. Никой обаче не каза ни “гък”, нито “мък”. Държанието ви прилича на току-що родила госпожица, която реве и твърди, че е девственица.

Сега Н. Инджов ни внушава, че СБП отива към пропаст. Рано е за подобни констатации, Инджов, защото новият Председател е избран едва от три-четири дни и не е коректно да се оракулства в мрачни краски. Нека го оставим да поработи до края на своя мандат, нека членовете на УС влязат в ролята, която сме им определили чрез Устава и едва на следващото Общо събрание ще можем да правим констатации и обобщения. Сигурно обаче е едно – с всеки нов ден Съюзът ни лека-полека ще започне да се отдалечава от ръба на пропастта, до която го беше довел Николай Петев с помощта на услужливия и раболепен Управителен съвет.

*статукво – трайно установено положение в обществото; липса на промени.

** Павлина Павлова – „Писателски съюз на смъртен одър” (в. „Труд”, 6.04.2012); Йордан Каменов – „Писателска мантра: да изберем Петев!” (в. „Труд”, 26.04.2012 г.); на Петко Братинов – „Колко малко писатели в Съюза на писателите” (в. „Преса”, 16.07.2012 г.);

Текстът е публикуван в сайта „Литературен свят“

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg

ДС