СЕРГЕЙ БАБАЯН за първи път в България

Арт и пропаганда