Софийски международен панаир на книгата

Емил Л. Георгиев