Русия нарече „освобождение“ окупацията на 9.IX.1944 г.

Платформа A6 3