Софийски международен панаир на книгата

Теодор Ушев