POTO

В „Площад Славейков“ пишат хора, а не изкуствен интелект.

Търси се директор на Софийската филхармония

До 7 август кандидатите могат да внасят документите си в Министерство на културата

В момента и.д. директор на Софийската филхармония е Виктор Стоянов. - Търси се директор на Софийската филхармония

В момента и.д. директор на Софийската филхармония е Виктор Стоянов.

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Софийската филхармония. Кандидатите за поста могат да подават документите си до 7 август, а сред одобрените от тях ще бъде избран и новият ръководител на музикалната институция. От януари тази година временно изпълняващ длъжността е Виктор Стоянов.

Кандидатите трябва да са магистри от областта на изкуствата или хуманитарните науки и да имат минимум 5 години опит в областта на културата. Като предимства се посочват владеенето на западен език, квалификация по мениджмънт и компютърна грамотност.

Сред изискванията влизат още познание на българското законодателство в областта на културата, структурата и функциите на културното министерство и подразделенията му, да умеят да работят в екип и да разполагат със способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

Освен копия от лични документи, трудова книжка, документи за придобито образование, свидетелство за съдимост и т.н., от кандидатите се изисква да представят концепцията си за развитието на Филхармонията за следващите пет години – включително стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година; финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства; възможности за увеличаване аудиторията на института; поддържане и подобряване на материалната база.

В последните месеци Софийската филхармония се оказа в центъра на серия от културни междуособици. През май един от диригентите, Илия Михайлов, обяви, че институцията мами със схеми за източване на субсидии. И.д. директорът Виктор Стоянов обаче отговори, че сметките са брилянтни и това не отговаря на истината. Малко по-късно Михайлов заяви, че е бил уволнен (впоследствие се оказа, че договорът му не е бил продължен).

Междувременно в края на юни диригентът Любка Биаджони цу Гутенберг обяви емоционално, че напуска Филхармонията в знак на несъгласие с присъствието на двама души в управлението – Светлина Терзиева, която според баронесата управлява в конфликт на интереси, и Максим Ешкенази.

Съвсем наскоро пък световноизвестният цигулар Веско Ешкенази заяви пред „Площад Славейков“, че няма желание да работи в Софийската филхармония. Той разказа, че има няколко покани за участие през новия сезон, но отказва да работи с оркестъра, докато той де факто е управляван основно от неговия мениджър „Управление на творческата дейност“ Светлина Терзиева.

Вижте пълния текст на обявата за конкурса:

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР”
НА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

1.      Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.4. Професионално направление: Направленията от посочените области;

1.5. Специалности – от посочените направления или арт мениджмънт;

1.6. Професионален опит в областта на културата – минимум 5 години;

1.7. Предимства: владеене на западен език, квалификация по мениджмънт; компютърна грамотност;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Софийска филхармония;

1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

1.13. Способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на Софийска филхармония и събеседване.

3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси”, стая 505, етаж 5 в Министерство на културата, бул.”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;

3.3.Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 – оригинал и копие;

3.5. Свидетелство за съдимост;

3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.

3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Софийска филхармония за срок от пет години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

а) стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година;

б) съответствие на концепцията с конкретната среда, в която  работи културният институт;

б.а) демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на института;

б.б) политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;

б.в)   творчески потенциал;

в)  финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;

г)   възможности за увеличаване аудиторията на института;

д)   поддържане и подобряване на материалната база.

5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

6. Срок за заемане на длъжността – пет години.

Опера в Летния Театър

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg

ДС