Зала България / 17 септември – 6 октомври 2

Този текст е публикуван преди повече от 3 години

За тях всичко е пари

Няма правно основание Филмовият център да отстрани проекта на Руси Чанев

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ - За тях всичко е пари

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

Текстът, представен от Националния филмов център като обяснение на случая с Руси Чанев, няма значение за никого и за нищо – тъй като не е подписан от лицето, което представлява НФЦ, съгласно Закона за филмовата индустрия. На практика няма нищо, което да изразява позиция на НФЦ, а от нищото произлиза само нищо. И все пак е нагледен пример как се заобикалят законите от изпълнителния директор на НФЦ Жана Караиванова. Зад този текст се крие надменност, която граничи с безпросветност.

Ще се наложи на бюрократичен език да изясня какъв е административният хаос, който тази актриса театрално въвежда във Филмовия център.

На сесията в НФЦ за участие в конкурса за предоставяне на държавна помощ за създаване на документални филми чрез конкурс и с предстоящо решение на Националната комисия за документално кино се явява и регистрира редовно проектът „Отравяне на паметта“ от юридическото лице от частен характер „Бо филм“, представлявано от Руси Чанев, с режисьор физическото лице Боряна Пунчева. Те по никакъв начин в тези си качества не попадат под ограниченията на нормите на Закона за предотвратяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Причината е проста – в чл.1 и в чл.2 на този закон ясно е казано:

„Чл. 1. Този закон определя правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности.

Чл. 2. (1) Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

(2) Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение“.

Тук би трябвало да прекратим дискусията. Защото длъжността, която заема Жана Караиванова, е публична, публична е и длъжността на Борислав Колев – председател на изборен орган на НФЦ. В цитирания закон много ясно са определени техните задължения:

„Чл. 7. (1) Лице, заемащо публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен интерес.

(2) Лице, заемащо публична длъжност, няма право да използва служебното си положение, за да оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката, приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на контролни или разследващи функции“.

Ясно и просто. Но в текста, изпратен като че ли от името на НФЦ, е записано, че имало някакви варианти, без да се посочва никаква правна норма откъде произлизат тези варианти. Има махленско обвинение към продуцента „Бо филм“, че трябвало да реагира на съобщението, че проектът „Отравяне на паметта” е отстранен, със следната безсмислица:

„…На това уведомление не е последвала никаква официална реакция от кандидата по отношение на решението му кой вариант да бъде приложен“.

Няма никакви варианти, защото няма правно основание за санкцията на НФЦ – отстраняване на проекта от конкурса. Руси Чанев прави единственото възможно – не по телефона, не чрез секретарката, както е направила Жана Караиванова, а чрез нотариална покана заявява на ИД на ИА НФЦ, че проектът е незаконно отстранен и я призовава да спазва „Правила за работата на експертните органи на НФЦ“, заповед № 131/31.10.2016 г. Аз твърдя, че тя дори не ги е чела.

Тук много отчетливо прозира ръката на нейната съветничка от НСК (обикновена организаторка на терен във филмова продукция), която за да съхрани шансовете на собствения си проект, който е внесен и който получава в крайна сметка субсидия от въпросната спорна сесия, я заставя да дискриминира проекта „Отравяне на паметта“. И Жана Караиванова го прави с онзи инат на непросветените люде, който след това се обръща срещу тях и ги изхвърля завинаги от полето на културата.

А безумното твърдение, че действията на Жана Караиванова са били грижовно отношение за запазване на таксата, която е внесъл Руси Чанев, говори само за едно: за тях всичко е пари.

За да не водим безсмислени разговори, ето какво предвижда ЗПУКИ за състоянието, в което са изпаднали Борислав Колев и Жана Караиванова:

„Чл. 19. (1) Лице, заемащо публична длъжност, е длъжно само да се отстрани от изпълнение на правомощията си или на задължение по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

Чл. 20. (1) Лице, заемащо публична длъжност, може да бъде отстранено по конкретен повод от изпълнение на правомощията му или на задължение по служба с писмен акт и от органа по избора или назначаването, ако то е декларирало частен интерес. В тридневен срок отстраненото лице може да оспори отстраняването пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликти“.

И тук трябва да се сложи точка. Защото законът е погазен – и за това трябва да се носи отговорност.

Но за да стане ясно, че срещу Руси Чанев се извършва дискриминация, ще посоча още, че проектът „Отравяне на паметта“ е получил на предишна сесия от Националната комисия за документално кино най-висока оценка за написване на сценарий – и му е определен размер на субсидия от Финансовата комисия. Но и до ден-днешен Жана Караиванова отказва да сключи договор с Руси Чанев и „Бо филм“ с аргумента „нямаме пари“.

Но забележете – пари за проекти на членовете на Националния съвет за кино (НСК) винаги има. Защото НСК си избра Жана Караиванова. И ние сега виждаме как тя започна де се разплаща с тях. Проекти, внесени от двама членове на НСК, са в списъка на петте проекта, които са одобрени и ще получат субсидия от въпросната сесия.

Явно и нагло насилие. Няма обаче друга форма за въздействие освен чрез съдебен иск.

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg