Софийска филхармония МЕГАБОРД

Този текст е публикуван преди повече от 3 години

Жана Караиванова: за казусите с Руси Чанев и Андрей Чертов, на пауза ли е българското кино

Безплатното теглене от торент сайтовете много вреди на българското кино, ще направя, каквото мога, казва директорът на Националния филмов център

„Филмовото разпространение занапред също ще трябва да минава на художествена комисия. Тя ще оценява и потенциала на филмите, и техните художествени качества“, казва Жана Караиванова, директор на Националния филмов център. Снимка: Личен архив - Жана Караиванова: за казусите с Руси Чанев и Андрей Чертов, на пауза ли е българското кино

„Филмовото разпространение занапред също ще трябва да минава на художествена комисия. Тя ще оценява и потенциала на филмите, и техните художествени качества“, казва Жана Караиванова, директор на Националния филмов център. Снимка: Личен архив

В Деня на българското кино, 13 януари, ви представяме разговор* с Жана Караиванова, директор на Националния филмов център – един от секторите в българската култура, често разтърсван от скандали, най-вече заради малкото пари, отделяни от държавата за – на практика – най-скъпото изкуство.

През 2019-а за филмопроизводство ще бъдат дадени близо 15 млн. лв. – с 1,5 млн. лв. повече. Възможно е и да се появят по-малко нови филми, защото повечето ще бъдат в производство – причина за това е забавянето на поправките в Закона за филмовата индустрия, на 31 декември 2017-а изтече срокът, даден ни от Европейската комисия да приведем законодателството си за помощ за българската филмова индустрия спрямо европейските правила. А за това сме имали предостатъчно време – новият режим по държавните помощи е гласуван в Европейската комисия през 2013 г.

Обсъдихме с Жана Караиванова и някои от последните конфликти в Националния филмов център: премахването от конкурса за държавна помощ за документално кино на проекта „Отравяне на паметта“ на Руси Чанев и проблемът с Андрей Чертов, режисьор и сценарист на филма „Silent Movie“ (за джазмена Милчо Левиев).

В интервюто участва и юристът на Националния филмов център Петър Станков.

– Г-жо Караиванова, да започнем с казуса на филма на Руси Чанев „Отравяне на паметта“. Според правилника, членът на комисията на Филмовия център Борислав Колев е сигнализирал за конфликт на интереси. Защо не го отстранихте и не го сменихте с друг човек, а решихте да махнете проекта на Руси Чанев от конкурса?

– На какво основание трябва да го сменя, според Вас?

– Заради правилника.

– Какво казва правилникът?

– Че трябва да бъде сменен при наличие на конфликт на интереси.

– Никъде в правилника не се казва такова нещо.

– Руси Чанев е юридическо лице. Боряна Пунчева е физическо лице. Вие и Борислав Колев заемате публични длъжности. А те не попадат в ограниченията за прекратяване на конфликт на интереси. Тоест тези ограничения не се отнасят за тях, а за Вас.

– Първо, директорът на Филмовия център има екип от 15 души. Не знам в предишни години защо се е наложила практиката, че директорът е цар и господар и си прави каквото си иска с Филмовия център. Това не е така – и докато аз съм тук, този Филмов център ще работи като екип. Един от експертите тук е юрист. Нека обясня как действаме тук, когато има казус, например с Борислав Колев или друг член на комисията (миналия път стана с Павел Веснаков, случват се такива неща, има разнообразни казуси).

– Какво се случи с Павел Веснаков?

– Това е съвсем друг казус, защото Павел Веснаков при конфликт на интереси реши да се оттегли от комисията и подаде заявление. Това е негово решение.

– В обяснението, което ни изпратихте, пишете, че Борислав Колев отказва да напусне комисията. Той има ли това право?

– Никой не го е карал да напуска комисията. Нямаме законово основание.

(Юристът на НФЦ Петър Станков се присъдинява към разговора): – За наше огромно съжаление, членовете на експертно-консултативните органи към Филмовия център не попадат в кръга на лицата, определени от Закона за конфликт на интереси. Поради тази причина не можем да ги задължим да попълнят декларациите по закона. По тази причина през 2014 г. бе направен хибрид между условията, които са в Закона за конфликт на интереси и Закона за филмовата индустрия, който въвежда ограничения и за изпълнителния директор, и за членовете на Националния съвет за кино. Компилация между тези ограничения беше направена като декларация, която се поставя към договорите на членовете, които се назначават в художествените комисии и финансовата комисия. Впоследствие тези ограничения попаднаха и в правилата за работа на експертно-консултативните органи от 2016 г. Но те не са по силата на Закона за конфликт на интереси.

(Към юриста) Тогава каква е юридическата стойност на тази декларация?

Петър Станков: – Обвързва ги, защото така или иначе те са консултативен орган към директора. Те подписват тази декларация и тя е като всяка друга декларация в тази държава с общата отговорност на чл. 313 от Наказателния кодекс – за даването на неверни данни. Респективно, когато е по-особен казусът, какъвто е случаят с оценяване на проекти, на качество и на свързване на лицата, трябва да се види какво е нивото на свързаност. Защото нашата декларация и това, което е изложено в правилата, дефинира свързаност. Там се казва, че ако въпросният член на художествената комисия е получавал възнаграждение, било то авторско или трудово, било за услуга, от продуцент, който кандидатства предходната година, ние приемаме, че той е финансово обвързан.

– Борислав Колев получавал ли е хонорар от Руси Чанев предходната година?

Петър Станков: – Има няколко хипотези. Той попада в друга хипотеза – не в получаване на хонорар, а в йерархична зависимост с кандидата или с член от екипа.

– Тоест, член на екипа също влиза в определението за свързаност?

Петър Станков: – Проектът се внася от продуцента, само че този проект, и най-вече художествената комисия, оценява режисьорската експликация и сценариста. Те нямат филм към момента, когато го разглеждат. Идеята е да се създаде този филм в бъдеще. Те оценяват показатели – точки се дават на режисьор, на сценарист, на сценарий с компоненти, главни герои, събитие и какво преразказва. Това е част от оценката, това кумулира една стойност накрая, която поставя проекта някъде в класирането. И всъщност членът оценява и режисьора, и сценариста. В случая, това е екипът на продуцента, така че членът оценява и продуцента. В края на краищата се гледа зависимостта между всичките компоненти, които той оценява.

– Но тази декларация по кой закон е? Дали е по Закона за предовратяване на конфликт на интереси?

Петър Станков: – Това се опитвам да обясня, че не може да бъде по този закон.

– А юридически декларацията как е подплатена?

Петър Станков: – Тя е в правилата на изпълнителния директор, одобрени, приети и действащи от октомври 2016 г. за работата и дейността на експертно-консултативните органи. Преди това, през 2014-а и 2015-а тази деклрацаия беше част от договорите, които се сключваха с членовете на художествените комисии.

– Когато има наличие конфликт на интереси, каква е йерархията в позициите на хората, които са в комисията, и къде стои директорът на Филмовия център спрямо кандидатите, които са юридическо лице и физическо лице? В случая Боряна Пунчева е физическо лице, режисьор, а Руси Чанев е юридическо лице като продуцент.

Петър Станков: – Да, но в случая конфликтът на интереси не е между Руси Чанев като физическо лице, а като фирма, но там не е конфликтът. Конфликтът е с режисьора, на ниво физически лица.

– Но Борислав Колев е на публична длъжност, нали така?

Петър Станков: – Не е.

– Каква е длъжността му тогава, юридически формулирана?

Петър Станков: – Казусът не е при нас, това се опитвам да Ви обясня. Казусът не е с Руси Чанев, а във факта, че Боряна Пунчева е главен продуцент на СТФ „Екран“ в БНТ. Борислав Колев е филмов експерт в СТФ „Екран“ на БНТ. Те са в йерархична зависимост. Той е един от най-близките ѝ хора, с които те вземат решения в СТФ „Екран“ по отношение на продукциите, които се извършват там. „Отравяне на паметта“ е проект, в който Боряна Пунчева е режисьор. Най-грубо казано, тя е шеф на Борислав Колев. Борислав Колев от март 2018-а е на едногодишен договор като член на художествената комисия по документално кино в НФЦ. Боряна Пунчева като негов шеф, знаейки, че той е в тази художествена комисия, през август месец внася проект, в който тя е режисьор.

– Прави го, защото вероятно знае, че той може да се откаже от комисията, за да не пречи на проекта. Искам да попитам юриста на НФЦ: според правилника как точно е уредено, когато има конфликт на интереси? Кой трябва да бъде отстранен?

Жана Караиванова: – Моето желание е да е ясно, че в НФЦ основание за интрига по този казус няма. Този правилник е за наше удобство.

– Тук няма никаква интрига, уточняваме кое как е юридически. Какво се посочва в правилника, когато има конфликт на интереси?

Петър Станков: – Правилникът не може да заменя закона, защото законът е по-висок нормативен акт. В Закона за филмовата индустрия е записано при какви случаи може да бъде сменян и да бъде отстраняван член на комисията. Този ни е водещият закон, а правилникът ни е като обяснение как ще се работи по този закон. Законът за филмовата индустрия казва как се съставят съставите на комисиите и как се освобождават членовете им. Факт е, че член на комисията може да се освободи при неговата смърт, при невъзможност да осъществява дейността, с която е натоварен, и по негово желание. Това са трите основни опции. Няма опция член на комисията да бъде освобождаван директно от изпълнителния директор, както и няма опция изпълнителният директор да каже „Този член на комисията не ми харесва“.

– А при конфликт на интереси как точно става отстраняването?

Петър Станков: – Не се отстранява. Тъй като сме ограничени от закона, когато се установи конфликт на интереси, за да не се компрометира цялата конкурсна сесия, членът, за който е установен конфликт на интереси, не взема участие в разглеждането на проекта. Невземайки участие в разглеждането на проекта, пак по силата на Закона за филмовата индустрия, няма пълното мнозинство от 9 човека, което означава, че въпросният проект не се разглежда на заседанието на конкурсната сесия. Единият вариант: членът не разглежда проекта, не участва в разглеждането. Проектът не може да бъде класиран, защото няма 9 човека, които да гласуват за него.

– И не е уредено мястото му да бъде заето от друг?

Петър Станков: – Не може, ако членът на комисията не подаде оставка. В минали години сме имали и такива случаи, при конфликт на интереси членът подава оставка и това е основание изпълнителният директор да се обърне към сдружението, което го е излъчило и да каже „Имаме подадена оставка, моля попълнете вашата квота“. Те представят друг човек, директорът го назначава, съставът е попълнен и проектът се гледа. Но ако членът не подаде оставка, директорът няма власт да го отстрани от комисията. Това е според Закона за филмовата индустрия.

– Как този закон е разписан спрямо Закона за конфликт на интереси? Ако този случай влезе в съда, интересно е съдията кой от двата закона ще вземе предвид.

Петър Станков: – Съдията не може избирателно да взима предвид един от двата закона. Той гледа и двата. Въпросът е обаче дали Законът за конфликт на интереси е приложим за въпросната комисия.

– Защо да не е приложим, като тук има конфликт на интереси?

Петър Станков: – Факт, но не попада в кръга на лицата.

– Очевидно казусът е неразрешим и върви към съд.

Жана Караиванова: – Аз намирам, че да го наричате „неразрешим случай“ от компетенцията на някой, който не е юрист, не е правилно. Тук само господин Станков е юрист и той е обвързан по силата на договор от 14 години като юрист на НФЦ. Той е бил юрист и на Павел Васев, който се е съобразявал с неговото мнение, и на Георги Чолаков, който също се е съобразявал с неговото мнение. В случая разговорът е изключително прост. Този проект, който наричате „проекта на Руси Чанев“, има конфликт на интереси между своята режисьорка Боряна Пунчева и член на художествената комисия. По Закона за филмовата индустрия и по юридическия съвет на юриста на НФЦ, нашето решение е такова и то е законосъобразно. Всеки има право да смята, че според него нашият юрист не е компетентен. Тези неща се решават в съда. Аз като директор на НФЦ ще спазвам закона, ще пазя индустрията от ненужни интриги и ще осигурявам атмосфера за оптимално творчество за развитие на процеса на НФЦ. Никой не е безгрешен, казуси вероятно ще има, надявам се да са по-малко при мен, отколкото са били преди, това е моят стремеж. Истински се надявам да успея. Искам хората да имат спокойствие да работят. Руси Чанев е мой колега актьор, ние се познаваме от много години. С него имахме разговори през август и на мен не ми е ясно защо сега, в края на годината, се повдига този казус, който приключи през септември.

– Очевидно за Руси Чанев казусът не е приключил.

– Очевидно.

1 2 3Следваща страница

Ако не минава и ден, без да ни отворите...

Ако не минава и седмица, без да потърсите „Площад Славейков“ и смятате работата ни за ценна - за вас лично, за културата и за всички нас като общество, подкрепете ни, за да можем да продължим да я вършим. Като независима от никого медия, ние разчитаме само на финансовото съучастие на читатели и рекламодатели.

Банковата ни сметка (в лева/BGN)     С карта през ePay.bg

kapatovo.bg